Vincent van Gogh en feedback?!

Doctor Who is een Britse sciencefictionserie over een tijdreiziger. In één van de afleveringen neemt Dr. Who schilder Vincent van Gogh mee naar een museum in Parijs.

Vincent komt oog in oog te staan met zijn eigen schilderijen en ontdekt op ontroerende wijze hoe een professor met liefde over hem en zijn werk spreekt. Het raakt Vincent vol in het hart.

Wat kunnen we leren van dit filmpje. Er zitten in dit filmpje twee boodschappen voor mij. Op welke wijze kijken wij naar ons zelf, onze talenten en ons kunnen. Zie wat de kracht van feedback is op iemand als persoon of zijn werk.

Wat is eigenlijk een zelfbeeld?

Het is het beeld dat iemand over zichzelf heeft. Ieder mens weet tot op zekere hoogte hoe hij of zij zelf is. Dit beeld is onder andere opgebouwd uit de volgende elementen.

 • De positieve en negatieve ervaringen die je zelf ervaren hebt.

 • De positieve en negatieve ervaringen die je terug gekregen hebt van andere.

 • Eigenschappen die je herkent of herkend worden door andere.

 • Het tastbare wat je kan of doet (daden).

 • De mogelijkheden waar toe je in staat bent.

 • De wensen en ideaalbeelden die je hebt over wat hoort of wat je zou willen.

Een zelfbeeld is je eigen waarheid en die waarheid wordt aangepast in de loop van de tijd. De tijd, je ervaringen of gedachten dragen bij aan een nieuw zelfbeeld.

Een zelfbeeld ontstaat door verschillende invloeden zoals onder andere:

 • Je ervaring met anderen

 • Reacties van andere over jouw als persoon

 • Je eigen daden of handelen in vergelijk met andere, zoals jij het ziet.

 • enz

Het kan ook zijn dat de rol die je aangenomen hebt in je leven van invloed is. Deze rol kan voortkomen uit positieve of negatieve situaties. Denk hierbij aan de rol van iemand in een stresssituatie of in een relaxte situatie, de rol als gepest kind of de rol van liefhebbende moeder of je rol als vriend(in). De rol kan aangenomen worden zonder dat dit echt goed bij je past of juist heel goed bij je past. De vraag is of de rol je zelfbeeld heeft beïnvloed.

Een zelfbeeld is ten alle tijden een reflectie op jou eigen waarheid. Jij bepaald het beeld wat jij van jezelf hebt. In het filmpje zien we heel erg mooi terug dat Van Gogh diep geraakt wordt door de aanvulling van het zelfbeeld met het beeld wat de professor van hem heeft.

Ik beeld mij in dat deze liefdevolle woorden als geheel nieuw binnen komen bij Van Gogh. Zijn zelfbeeld werd belicht op een manier zoals hij nog nooit naar zichzelf had gekeken.

Feedback

Feedback wordt vaak gebruikt om zaken te bespreken die niet lekker lopen. Je wil de kwaliteit van iets verbeteren en daarom geef je feedback. Dit kan zijn op diverse gebieden zoals: samenwerken, gemaakte afspraken, omgang met andere, gedrag van iemand enz.

Het geven van feedback wordt vaak als best lastig ervaren omdat de onderwerpen een verbeterpunt belichten. Daarbij komt dat het ontvangen van feedback ook een hele kunst blijkt te zijn. (maar daar misschien meer over in een volgend artikel)

Als ik feedback binnen teams bespreek dan is mijn tip om te starten met het geven van feedback over hele gewone dingen. Een voorbeeld zin is dan… “Wat ik mooi vind aan jou is,… het effect op mij is…” Er ontstaan dan vaak hele bijzondere situaties. Soms is de reactie heel klein maar soms is de impact heel groot. Het zelfbeeld van iemand wordt dan aangevuld met het beeld van de ander.

De kracht van deze oefening is dat het samenwerken bevorderd en de band binnen teams sterker maakt. Dit draagt ook bij aan de ervaring dat feedback geven leuk en heel waardevol kan zijn.

Ik merk dan dat deze ervaring draagvlak geeft om op spannende momenten het ook aan te durven om feedback te geven.

Houd het filmpje van Vincent van Gogh in je gedachten. Neem je verantwoordelijkheid op om het zelfbeeld van de ander te verrijken of misschien mooier gezegd, te “herijken”. Jouw woorden hebben vaak veel meer impact dan je zou denken.

Mijn beeld is nooit volledig en samen weten we meer. Voel je vrij om feedback te geven en je kennis hierover te delen. Uiteraard wordt het delen van dit artikel op prijs gesteld.


Featured Posts
Binnenkort komen hier posts
Nog even geduld...
Recent Posts
Search By Tags
Er zijn nog geen tags.
Follow Us
 • Facebook Classic
 • Twitter Classic
 • Google Classic