top of page

Het goede gesprek

Kaartenset / e-learning / training / workshop

Kaartenset:  Questy
Ter ondersteuning van: 
'Het Goede Gesprek'

Voor Wie

Wie wil er nu geen goed gesprek?!
Deze kaartenset met vragen ondersteunt het goede gesprek.
Het geeft iedereen, leidinggevende, medewerker en collega’s een helpende hand om met elkaar te spreken over zakelijke maar juist ook aanverwante onderwerpen.

Waarom

Omdat het nu eenmaal fijn is om te klankborden, feedback uit te wisselen of te praten over ambities en drijfveren.

Wanneer

Het Goede Gesprek wordt vaak gebruikt als onderdeel van een moderne

gesprekcyclus. We gaan van de gebruikelijke ‘drie keer per jaar een moetje’ naar een continue dialoog.

Om u te ondersteunen bij 'Het goede gesprek' is er door Questycards een kaartenset ontwikkelt.

Kijk op Questy | Voer (voor) het goede gesprek. – questy (questycards.nl)

 

 

                                                                                             

Training / Workshop

De training voor Leidinggevende 

De crux is om de gesprekken die worden gevoerd, zo in te steken dat ze echt bijdragen aan het verhogen van de prestaties en betrokkenheid van de medewerker. 

Een handige leidraad hierbij is de volgende driedeling:

Persoonlijk – Huidige rol – Groei & ontwikkeling.

De kaartenset bestaat uit 5 categorieën.

Deze geven een mooie basis om invulling te geven aan de voorgestelde leidraad.​

 

Inhoud van de training

De training sluit qua inhoud aan bij iedereen die meer wil weten hoe we vandaag de dag Het Goede Gesprek voeren, ongeacht branche, leeftijd of ervaring.

Tijdens de training zullen we heel praktisch aan de slag gaan met de volgende onderwerpen:

  • Wat is de basis van een goed gesprek

  • Wat is ontwikkelbaar en wat niet

  • Hoe herken ik talenten bij mijn medewerkers

  • Hoe sla ik de brug van een interessant gesprek naar ontwikkeling

  • Welke gesprekstechnieken kan ik gebruiken

  • Hoe gebruik in de kaartenset ter ondersteuning

 

Wat neem ik mee naar huis

  • Praktische gespreksvaardigheden die je morgen direct kan gebruiken

  • Een structuur om Het Goede Gesprek te voeren

  • De kaartenset indien je die nog niet had

  • Een leuke interactieve dag en een dosis nieuwe energie 

 

Citaat deelnemer:

“Ik had eigenlijk geen zin en dacht daar gaan we weer.

Achteraf ben ik heel erg blij en heb ik toch weer nieuwe handvatten

en heeft Roy mij op scherp weten te zetten”

Wie is de trainer

Een training van ROCTA Talentontwikkeling wordt gegeven door Roy van Bijsterveld.

Roy is zelf manager geweest en heeft zijn ervaring, talenten en passie gebundeld en geeft al jaren trainingen op het gebied van leiderschap met als hoofdonderwerp Talentontwikkeling en Het Goede Gesprek. De trainingen zijn nooit saai en heel praktisch ingericht. Roy weet op energieke wijze aansluiting te vinden bij alle type leidinggevende ongeacht de branche of het aantal jaren ervaring.

Wil je Roy eens horen spreken over prestatiemanagement 2.0 kan je hem opzoeken op Spotify door zijn naam daar in te typen.

 

Investering

De waarde van iets hangt vaak af van de behoefte en wat het je oplevert.

Een waarde wordt daarnaast bepaald door de investering die er voor nodig was om tot het eindresultaat te komen.

 

Een uitspraak die Roy vaak doet is: Ik laat me niet betalen met weggegooid geld.

Wat hij hiermee bedoeld is dat het geld een opbrengst moet hebben voor wie het afstaat.

Roy zal er dan ook alles aan doen om invulling te geven aan de behoefte die er is om een goed gesprek te voeren. Zijn 20+ jaren werk ervaring en alle vergaarde kennis, skills en persoonlijkheid zal hij inzetten om tot dit resultaat te komen. Hij hanteert het principe niet goed, geld terug maar tegendeel is eerder waar. Hij wordt vaak bij een nieuwe lichting medewerkers opnieuw gevraagd. 

 

Heeft u interesse in deze training.

Neem dan contact op met Roy om af te stemmen wat de mogelijkheden zijn.

Workshop voor medewerkers

Het goede gesprek voor medewerkers

We hebben een workshop ontwikkeld speciaal voor medewerkers. In deze workshop bereiden we medewerkers voor op Het Goede Gesprek. De motivatie van medewerkers is essentieel voor een succesvol gesprek.

 

Inhoud

Aan de hand van de kaarten voeren we samen Het Goede Gesprek. We leren ze om na te denken over ontwikkeling en wat hun dit zelf oplevert. (what’s in it for me - WII4M én Werkgeluk). Deze workshop draagt bij aan het binden en boeien van uw medewerkers.
Het werkgeluk en een actievere houding tijdens de gesprekken met de leidinggevende.

We gaan ook praktisch aan de slag om alvast een ontwikkeldoel op te maken. (we starten dus met het proactief oppakken van eigenaarschap). Uiteraard helpen wij ze bij de opbouw van een goed doel en bespreken de onderdelen die bij eigenaarschap horen (reflectie / feedback).

 

Opbrengst

Deze workshop ondersteunt de medewerkers in hun ontwikkeling. Het maakt ze bewust van de noodzaak en het vergemakkelijkt het opstarten van het gesprek met de leidinggevende.  Een win – win situatie voor alle partijen!

 

Investering

De workshop duur is in overleg en behoeften.

We trainen groepen tot max 14 personen waar we echt de diepte in kunnen gaan.

Grotere groepen zijn ook mogelijk maar dit is maatwerk en stemmen we de 

vorm af om de groep de juiste aandacht te kunnen geven.

 

Wilt u meer weten? 

Neem contact op met Roy via info@rocta.nl of  bel 06-23 21 29 75

Waar komt
Questy
binnenkort nog meer mee?

Er zijn meerdere kaartensets in ontwikkeling. 

Heb jij een onderwerp waar je ook wel een kaartenset 

voor zou willen hebben. Laat het ons dan weten!

bottom of page