top of page

Wat is het Rendement van een training?

Bijgewerkt op: 6 jun. 2022

Heel veel organisaties investeren geld en tijd in (communicatie)trainingen. De redenen zijn divers. U wilt commercieel excelleren of beter leren netwerken of uw tijd beter inrichten en ga zo maar door. Trainingen als conflicthantering, effectief en efficiënt communiceren, Harvard onderhandelen, assertiviteit, non-verbale communicatie en coachend leidinggeven worden daarvoor ingezet.

Wat veel bedrijven ervaren, is dat van al dat moois wat er geleerd wordt tijdens de trainingen, er weinig daadwerkelijk terug wordt gezien op de werkvloer. In trainingsland noemen we deze uitdaging de transfer naar de werkvloer. Hoe zorgen we ervoor dat wat men leert ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de praktijk?


WANNEER ZIEN WE DOOR HET RENDEMENT VAN TRAININGEN ONZE INVESTERING TERUG IN HET WERK?

Er is een aantal aspecten belangrijk die hierop van invloed zijn. Ik neem u graag mee in de wereld van ons brein, onze hersenen want leren is niet zo eenvoudig als men vaak denkt.

Mensen willen graag snel leren en de informatie opslaan om deze vervolgens op het juiste moment te kunnen toepassen. De realiteit is echter dat we veel vergeten van wat we leren als we het niet volgens een bepaald proces tot ons nemen. Onderzoek toont aan dat we binnen één uur 50% vergeten als we er niet direct iets mee doen. Na 24 uur kan dit zelfs oplopen tot 90%. Van deze cijfers word je niet blij!MAAR WAAROM DEEL IK DIT ALS TRAINER MET JULLIE?

Dit pleit niet echt voor het in huis halen van een trainer! Als trainer wil ik graag heel eerlijk met u zijn. Ik heb als motto dat iik me niet laat betalen met weggegooid geld. Dat betekent dat ik uw mensen nooit naar huis laat gaan met de kans dat ze 90% vergeten. Acceptatie hiervan betekent dat


uw investering weggegooid geld is. Ik vertel u hier graag meer over:

Om kennis te behouden en te onthouden, moet nieuwe kennis worden geconsolideerd (duurzaam gemaakt worden) en veilig worden opgeslagen. We hebben het lange- en het kortetermijngeheugen. Om iets in het langetermijngeheugen te krijgen moet iets worden gedaan met de nieuwe informatie. Het langetermijngeheugen werkt op twee manieren:

1. opslagsterkte 2. ophaalkracht


Opslagsterkte gaat over hoe lang iets geborgd blijft in het geheugen. Ophaalkracht gaat over hoe snel iets wordt herinnerd op het moment dat het nodig is. Simpel gezegd: “ligt het voor op de plank zodat


je er snel bij kan”. Als de opslagsterkte vergroot moet worden, moet er meer gedaan worden dan één training volgen of één keer een boek lezen over een bepaald onderwerp. Als we namelijk iets voor het eerst tot ons nemen, wordt deze informatie met name opgeslagen in de hippocampus. Hier is de informatie fragiel en verdwijnt redelijk snel. De kans dat we iets langdurig onthouden en toe kunnen passen is dus klein. Dat de hippocampus redelijk snel zaken loslaat is maar goed ook. We krijgen gedurende de dag zoveel nieuwe informatie. Het is onmogelijk om dit allemaal op te slaan.


HOE KRIJGEN


WE WEL DE JUISTE KENNIS VAN HET KORTE- NAAR HET LANGETERMIJNGEHEUGEN?

Het brein slaat alles op in het kortetermijngeheugen en alles wat in de recente toekomst niet wordt aangesproken, gaat verloren. Er moet immers plaats worden gemaakt voor nieuwe informatie. Als er dus informatie verplaatst moet worden naar het langetermijngeheugen, moet er iets me de opgeslagen informatie gebeuren. Je moet bewust aan de slag met deze informatie zodat het opgeslagen wordt in je langetermijngeheugen. De opgedane kennis krijgt als ware een code als je deze actief hebt gebruikt. De hersenen herkennen deze code en plaatsen deze informatie in het langetermijngeheugen. Het coderen doen we door bijvoorbeeld meerdere keren iets te lezen of te beluisteren. Een interessant feit hierbij is dat uit onderzoek is gebleken dat niet alleen herhaling helpt maar ook het gefragmenteerd tot je nemen van kennis een krachtig middel is om zaken beter te onthouden. In de vorige eeuw is hier door H. Ebbinghaus (Psycholoog) onderzoek naar gedaan. Herhaling is niet alleen goed voor de opslagsterkte maar ook voor de opslagkracht. Herhalen zorgt er dus voor dat het sneller top of mind is (de informatie ligt voor op de plank!)LUISTER, HERHAAL EN VERTEL…

Dit is een heel belangrijk onderdeel van de trainingen die ik geef. Ik vind het niet alleen belangrijk om de kennis te delen maar wil de kennis ook borgen bij de deelnemers zodat zij het makkelijker en langdurig kunnen gebruiken. Tijdens de training gaan we actief aan de slag met wat we gehoord hebben. 50% van de tijd nemen we kennis tot ons en 50% van de tijd gaan we zelf actief aan de slag met deze kennis. Dit doen we uiteraard wel in kleine porties want dat is een belangrijk onderdeel van duurzaam leren. Een voorbeeld hiervan is: we we bespreken in tweetallen wat we gehoord hebben, wat het voor jou betekent en wat jij het meest interessant vindt. Wat we feitelijk doen is het herhalen van wat we gehoord hebben en ook prioriteren in ons hoofd. De winst is echter nog groter omdat de ander die luistert de informatie nog een keer hoort en daarbij getriggerd wordt door de prioriteit die een ander ergens aan geeft. Dit verhoogt het onthouden en begrijpen van de informatie!


HERHAAL, VERTEL, INSPIR


EER, LEER… DAT IS HET RENDEMENT TRAININGEN

Een andere succesfactor is gespreid leren. We behandelen het onderwerp niet één keer maar na een pauze wordt het onderwerp herhaald. Daarom zijn veel van mijn trainingen verspreid over 2 dagen of 2 dagdelen. Dag 1 maken we een start en na een aantal weken herhalen we wat we besproken en geleerd hebben, delen we onze ervaringen en vullen het geheel met nieuwe kennis aan


. De (tijds)investering is groter maar het resultaat op de werkvloer is vele malen beter.


Bent u net als ik enthousiast geworden over deze manier van leren? Ik vind het een voorrecht om u of uw organisatie te mogen ondersteunen in uw leerproces.


Denk er wel om: Wij verkopen geen losse trainingen.

Wij ondersteunen het leerproces en de verandering om uw doel te bereiken. Uiteraard kan trainen daar een onderdeel van zijn.....

Als u dat aanspreekt, benader mij dan eens: info@rocta.nl of 06 - 23 21 29 75
9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Opmerkingen


Post: Blog2_Post
bottom of page